geodezja
Pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych PDF Drukuj Email

Działamy na terenie całego powiatu iławskiego, a mianowicie na terenie gmin: iława, lubawa, susz, kisielice, zalewo.

 

1. Pomiary do celów projektowych

- mapy do celów projektowych,

- mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,

- mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF),

- mapy aktualizacyjne,


2. Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych

 

- tyczenie osi kontrukcyjnych budynku

- wyznaczanie reperu roboczego
- wyznaczanie punktów głównych

- inwentaryzacja powykonawcza do odbioru budynku

- inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
- tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, energetycznego, teletechnicznego
- inwentaryzacje zagospodarowania działki - do odbioru budynku

w nadzorze budowlanym
- tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno - kanalizacyjnych,

gazowych, energetycznych
- pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.


3. Przygotowanie materiałów dla celów prawnych


- podział działki

- podziały budynków
- połączenia działek w ramach jednej KW
- wykazy synchronizacyjne
- wykazy zmian gruntownych
- wyciągi ze zmian gruntownych

 

Geodezja iława Karol Kozłowski uprawnienia Nr 22863 tel. 794-264-912


Zawód geodeta iława – praca, zarobki, jak zostać geodetą Jak połączyć administrację i naukę? Zadania praktyczne z pracą teoretyczną za biurkiem? Najprościej jest zostać geodetą, bo właśnie ten zawód łączy w sobie wszystkie wymienione cechy. główny geodeta warszawa Geodeta, definicja zawodu. Geodeta jest jednym ze specjalistów, którzy zajmują się badaniem ziemi, jej wymiarami i obszarem. Geodeci z matematyczną precyzją dokonują pomiarów fragmentów ziemi, badają zachodzące w jej bryłach zjawiska – na przykład ruchy tektoniczne. Geodeta wczoraj i dziś. Do 1945 roku istniał podział pomiędzy zawodem geodety a mierniczego. Geodetą był specjalista zajmujący się głównie nauką o ziemi w teorii, mierniczy zaś wykonywał praktyczne zadania związane z jej badaniem. Dzisiaj, kiedy połączono te dwie specjalizacje geodeta zajmuje się obydwoma czynnościami. Nadal, niezmiennie, by móc wykonywać zawód geodety potrzebne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Warto również dodać, iż zawód geodety jest jednym z najstarszych na świecie bowiem już Pitagoras dowodził wielu zadań związanych z pomiarami bryły ziemskiej. Kto może zostać geodetą? geodeta warszawaAby zostać geodetą należy ukończyć studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia – na jedno miejsce każdego roku jest mniej więcej sześć chętnych osób. Są to studia typowo inżynieryjne a te pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, po nich absolwent cieszy się tytułem zawodowym inżyniera geodety. Oczywiście warto poszerzyć kwalifikacje rozpoczynając 2-letnie studia uzupełniające, po których uzyskuje się tytuł magistra inżyniera. Po zakończeniu edukacji geodeta może rozpocząć pracę. Lecz, aby móc realizować się samodzielnie niezbędne będą uprawnienia zawodowe i otwarcie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcie praktyk w biurze geodezyjnych. Aby zdobyć niezbędne uprawnienia trzeba przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii zdać egzamin składający się z dwóch etapów: pytań testowych i opisowych oraz odpowiedzi ustnej. Koszt egzaminu to 500 zł, każdy chętny musi pamiętać o złożeniu uprzednio zaświadczenia o niekaralności. Przyszły geodeta musi się również wykazać 3 letnią praktyką zawodową z zakresu uprawnień. Geodeci mogą zdawać kilka zakresów jednocześnie, na przykład: pomiary typu mapy do celów projektowych (najpopularniejsze) wytyczanie budynków podziały nieruchomości i inne Oprócz kwalifikacji zawodowych geodeta powinien posiadać również predyspozycje charakterologiczne do wykonywania tego zawodu. Jak każdy inżynier powinien wyróżniać się myśleniem matematyczno-logicznym. Niezbędne będzie również doskonałe planowanie przestrzenne i wyobraźnia. Każdy geodeta powinien być niezwykle dokładny, systematyczny i cierpliwy. Musi być również w dobrej kondycji fizycznej. Warsztat pracy geodety. Podstawa pracy geodetów to komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przyrządy do pracy w terenie. Większość geodetów pracuje na standardowym windowsie i używa następujących programów: Winkalk Mikromapa AutoCAD C-GEO Geodeci w swojej pracy terenowej używają trzech podstawowych narzędzi: Teodolitu Niwelatora Tachimetru Większość geodetów korzysta również z bardzo dokładnych GPSów (z dokładnością do 1 – 2 cm w poziomie) Ile zarabia geodeta? technik geodetaGeodeta pracujący na etacie nie zarobi więcej aniżeli przeciętny urzędnik, wtedy jego pensja oscylować będzie wokół kwoty 2 500-3 000 złotych. Inaczej rzecz ma się w przypadku geodety pracującego na własny rachunek – wtedy wszystko zależy od ilości zleceń, ale ponieważ jest to jeden z zawodów prestiżowych ten zarobi nawet 15 000zł (więcej w okresie letnim niż zimą). Bardzo duże grono geodetów zakłada swoje prywatne firmy. Gdzie może pracować geodeta? Geodeta znajdzie pracę w wielu urzędach państwowych, ponieważ tam zwyczajnie na szczeblu samorządowym taki wydział jest niezbędny. Specjaliści tego rodzaju niejednokrotnie znajdują też zatrudnienie w firmach budowlanych i wszystkich, które na co dzień mają styczność z gruntami. Absolwent uczelni o tym kierunku może szukać również pracy w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych – tam najczęściej na początku proponowane są praktyki oraz staże. Często wydawnictwa kartograficzne bądź firmy poszukiwawcze zatrudniają geodetów, by ci sporządzali profesjonalne mapy terenów. Jak wygląda codzienna praca geodety? geodeta krajuGeodeta zajmuje się głównie pomiarami ziemi, jej wyrysami czy tworzeniem na ich podstawie map. W urzędzie geodeta wydaje niezbędne pozwolenia dotyczące gruntów oraz zaświadczenia mówiące o określonym terenie jak na przykład klasa gruntów czy rodzaj przeznaczenia. Geodeta w terenie pracuje najczęściej w oparciu o metodę triangulacji, coraz częściej również wykonuje się pomiary satelitarne, które swoim zasięgiem mogą obejmować całą kulę ziemską. Co może geodeta? Zgłoszenie prac geodezyjnych z pieczątką ze starostwa daje geodetom prawo do: Wejścia na cudzy grunt w celu wykonania pomiarów Wykonania niezbędnych przecinek gałęzi, etc. Status społeczny geodetów. O ile geodeta pracujący na stanowisku urzędniczym jest traktowany jak szeregowy pracownik państwowy (co i tak w pewnych kręgach daje olbrzymi prestiż) to już geodeta z uprawnieniami zawodowymi, pracujący na własny rachunek cieszy się olbrzymim szacunkiem i uznaniem. Zawód ten cieszy się również pozytywnym statusem zawodowym, głównie ze względu na ciekawość tego zajęcia, tęgi umysł geodetów i oczywiście wysokie zarobki. Plusy i minusy pracy geodeta: Plusy zawodu geodeta: Brak monotonii w pracy i brak konieczności ciągłego siedzenia za biurkiem Możliwość szybkiego założenia własnej działalności gospodarczej i praca na własny rachunek Brak monotonii w pracy Możliwość zwiedzania praktycznie całego kraju Minusy zawodu geodeta: Kieruek geodezja i kartografia jest jednym z modniejszych kierunków w ostatnich latach przez co konkurencja jest przeogromna a pracy naprawdę niewiele Obecnie (rok 2013) branża budowlana przeżywa kryzys Geodeci na etacie (bez własnej działalności gospodarczej) zarabiają znacznie poniżej średniej krajowej na geodecie ciąży niezwykła odpowiedzialność ze względu na ważność wykonywanych zadań. Konieczność częstych wyjazdów Zdanie na łaskę i niełaskę pogody Geodeci po prywatnych szkołach i wątpliwej jakości kierunkach bardzo psują rynek usług geodezyjnych Niebezpieczeństwa: praktycznie każda mapa do celów projektowych zawiera ostrzeżenie: „nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych, nie zgłoszonych do inwentaryzacji” Ciekawostki związane z pracą geodetów. W Polsce uprawnienia zawodowe posiada blisko 19 000 geodetów – rocznie przybywa ich tylko około 50 osób. Nie każdy jednak wie, że geodeci mogą dostać upomnienie, naganę bądź nawet wykluczenie z zawodu w sytuacji wykonywania źle swojej pracy. Skargi na geodetów przyjmuje GUGiK, ten także rozpatruje wszelkie wnioski. Do niedawna zawód geodeta nie cieszył się zbyt dużą estymą ze względu na fakt, że geodeci…byli uważani za tych co za kołnierz nie wylewają. Legendarne są już dowcipy o geodetach w stylu: Geodeta musi mieć trzy rzeczy: but gumowy, krok metrowy i łyk Co to jest śniadanko geodezyjne wiedeńskie? pół litra na trzech i po browarze. Obecnie z pewnością takie sytuacje są marginesem z którym walczy i ludzie i samo środowisko geodetów. Geodeci praca za granicą. Geodeci często wyjeżdżają również za granicę. Wiele krajów bardzo sobie ceni polskich geodetów i polską szkołę geodezyjną. Do niedawna dla wielu geodetów prawdziwym eldorado była Libia. Obecnie warto już podczas studiów udać się w ramach wymiany uczelnianej do innego kraju i tam zdobywać doświadczenie geodezyjne.